مبارزه با بیماریها


اسداله نیکنام پست سازمانی : کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها
سوابق کاری : محل خدمت
1/11/81 لغایت سال 82 کاردان بهداشتی مرد
سال 82 لغایت 84 امور هماهنگی شهرستان
84 لغایت 86 واحد مبارزه با بیمارها شهرستان ( مسئول زنجیره سرما ، بیماریهای قلبل پشگیری با واکسن )
86 لغایت 90 با ابلاغ داخلی مسئول واحد پیشگیری
از ابتدای سال 91 پست سازمانی کارشناس مسئول واحد پیشگیری

مهمترین مسئولیت :
 نظارت بر برنامه های در حال اجرا در واحد
 ارزیابی و پایش وضعیت بیماریهای واگیر شهرستان
 تنظیم برنامه عملیاتی واحد و اجرائی نمودن این برنامه ها
 مبارزه با اپیدمی ها
 شرکت در برنامه ریزی و اجرا ی برنامه های آموزش بهداشت
 کارشناس برنامه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
 کارشناس برنامه بیمارهای مشترک انسان و حیوان
 کارشناس برنامه بیماریهای انگلی –روده ای
 مسئول زنجیره سرمای شهرستانپریسا نظری زاده پست سازمانی : کارشناس بیماریهای واگیر
تاریخ استخدام : سال 1388
مهمترین مسئولیت ها :
 مسئول برنامه های غیر واگیر شهرستان ( تالاسمی ،ژنتیک ، هیپوتیروئیدی ، دیابت ، فشار خون ، سوانح و حوادث ، و.... )

طرح پژوهشی انجام داده : بررسی وضعیت مصرف روغن های خوراکی در بین بیماران دیابتی و فشار خونی
حسین ابراهیمی کارشناس بیماریهای واگیر

سال ورود به سیستم : 9/8/1389

مسئولیت :
 کارشناس برنامه ایدز و بیماریهای آمیزشی
 کارشناس بیماری سل
 کارشناس بیماری هپاتیت

حسین مغدانی سال ورود به سیستم : 1367

برنامه های تحویلی :
 بیماری مالاریا
 چک لارو مالاریا
 مبارزه با حشرات و ناقلین
 نامه رسان شبکه بهداشت و درمان


چارت سازمانی مبارزه با بیماریها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۴


برگشت>>

< >