زهرا دریانورد


 

تحصیلات :

کارشناس مامایی

سمت :

کارشناس مسوول آموزش بهداشت

مسولیت های اجرایی :

 • کارشناس مسئول آموزش سلامت ازسال 81 تاکنون
• دبیر هفته سلامت از سال 81 تاکنون
• مسئول برنامه رابطین از سال 81 تا 88
• مسئول امور بهورزی از سال 83 تا 86
• مسئول ضمن خدمت کارکنان از سال 83 تا 86
• مسئول امور بانوان شبکه از سال 81 تاکنون
• فعالیت در زایشگاه حضرت مهدی (عج) از سال 80 تا 81
• مربی بهداشت خانه های بهداشت الی و جبرانی از 80 تا 81

مقالات:


• نقش والدین در پیشگیری از انحرافات جنسی در کودکان فصلنامه بهورز –پاییز 82


فعالیت پژوهشی :


•  تالیف کتاب علل ، تشخیص و راههای پیشگیری از بیماریهای پستان

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۹۵


برگشت>>

< >