سیده راضیه حسینی


 

تحصیلات :

کارشناس مامایی

 

پست سازمانی :

مسوول واحد سلامت خانواده

 

مسولیت های اجرایی :

کارشناس بهداشت خانواده ستاد از سال 85 تا 86

کارشناس مسول واحد سلامت خانواده از سال 86 تاکنون

عضو کمیته علمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از سال 87

 

فعالیت پژوهشی :

بررسی علل مرگ نوزادی ناشی از ناهنجاری از سال 85 تا 90 در شهرستان دیر

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۹


برگشت>>

< >