حسن مکاریان


 

تحصیلا

دانشجوی کاردانی حسابداری

 

پست سازمانی :

تکنسین امور دارویی

 

مسولیت های اجرایی :

مسول امور دارویی شبکه از سال 71 تا 81

مسول داروخانه مرکز حضرت مهدی «عج» دیر از سال 82 تا 84

معاون مرکز حضرت مهدی «عج» دیر از سال 84 تا 85

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی حضرت مهدی «عج» دیر از سال 85 تا 91

مسول برنامه رابطین از سال 91 تاکنون

 مسول بهداشت دهان و دندان از سال 91 تاکنون

مسول برنامه بهورزی از 91 تاکنون

 عضو شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان

فعالیت های پژوهشی :

 

1. ارزیابی روایی و پایایی گونه فارسی پرسشنامه عوامل خطر رفتاری نظام مراقبت (BRFSS) (مقاله: در حال چاپ در ژورنال اپیدمیولوژی ایران)
2. مروري بر عليت در اپيدميولوژي (مقاله در حال چاپ در ژورنال اپیدمیولوژی ایران)
3. بررسی وضعیت خدمات تنظیم خانواده شهرستان دیر در سال 1390 ( مقاله: در حال تدوین)
4. بررسی میزان آگاهی، نگرش و اظهار عملکرد کارگران مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در خصوص نحوه آماده سازی و عرضه بهداشتی سبزیجات استان بوشهر در سال 1391 ( مطالعه: در حال اجرا)
5. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با استئوپروز در زنان 65- 45 ساله استان بوشهر در سال 1391 ( ارسال پروپوزال)
6. بررسي اثربخشي آموزش تغذيه به مادران بر ارتقاء برخی از شاخص های رشد کودکان دچار سوءتغذيه شديد استان بوشهر در سال 1391 ( ارسال پروپوزال)
7. ارزیابی وضعیت dmft کودکان 5 ساله و عوامل موثر بر آن در شهرستان¬های دیر و کنگان در سال 1391 ( ارسال پروپوزال)


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۰


برگشت>>

< >