صفیه دانشی


 

تحصیلات :

 

کارشناس ارشد آمار

 

پست سازمانی :

کارشناس آمار

 

مسولیت های اجرایی :

 

مسول برنامه آمار

مسول برنامه ثبت مرگ و میر


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۰


برگشت>>

< >