فاطمه چاهبندی


 

تحصیلات :

کارشناس مامایی

 

پست سازمانی :

کارشناس مسول واحد تغذیه

 

مسولیت های اجرایی :

کارشناس مامای پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی بردستان

کارسناس مسول واحد تغذیه

 

فعالیت های پژوهشی :

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۹


برگشت>>

< >