اسدالله نیکنام


 

تحصیلات :

کارشناس بهداشت عمومی

 

پست سازمانی :

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها


سوابق کاری :


 کاردان بهداشتی مرد مرکز بهداشتی درمانی بردستان 81 و 82
سال 82 لغایت 84 امور هماهنگی شهرستان
84 لغایت 86 واحد مبارزه با بیمارها شهرستان ( مسئول زنجیره سرما ، بیماریهای قلبل پشگیری با واکسن )
86 لغایت 90 با ابلاغ داخلی مسئول واحد پیشگیری
از ابتدای سال 91 پست سازمانی کارشناس مسئول واحد پیشگیری

مهمترین مسئولیت :


- نظارت بر برنامه های در حال اجرا در واحد
- ارزیابی و پایش وضعیت بیماریهای واگیر شهرستان
- تنظیم برنامه عملیاتی واحد و اجرائی نمودن این برنامه ها
- مبارزه با اپیدمی ها
- شرکت در برنامه ریزی و اجرا ی برنامه های آموزش بهداشت
- کارشناس برنامه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
- کارشناس برنامه بیمارهای مشترک انسان و حیوان
- کارشناس برنامه بیماریهای انگلی –روده ای
- مسئول زنجیره سرمای شهرستان


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۸


برگشت>>

< >