پریسا نظری زاده


 

تحصیلات : 

کارشناس بهداشت عمومی

 

پست سازمانی :

کارشناس بیماریهای واگیرمهمترین مسئولیت ها :


- مسئول برنامه های غیر واگیر شهرستان ( تالاسمی ،ژنتیک ، هیپوتیروئیدی ، دیابت ، فشار خون ، سوانح و حوادث ، و.... )

فعالیت های پژوهشی:

بررسی وضعیت مصرف روغن های خوراکی در بین بیماران دیابتی و فشار خونی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۵۹


برگشت>>

< >