شبكه بهداشت و درمان ديرچارت سازمانی شبكه بهداشت و درمان دير
Skip Navigation Links.
Collapse   حوزه مدیریت   حوزه مدیریت
Collapse   معرفی مدیریت   معرفی مدیریت
  مهندس احمد آخوندی
Collapse   معاون بهداشتی   معاون بهداشتی
  حسین ناظمیان پور
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  حسین ناظمیان پور
Collapse   حراست   حراست
  جعفر جعفری
  عبدالله ریشهری
  مهندس احمد آخوندی
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   واحد گسترش شبکه   واحد گسترش شبکه
  حیدر بردستانی
  حسن مکاریان
  حسین ناظمیانپور
  صفیه دانشی
  حوا کاظمی
Collapse   واحد سلامت خانواده   واحد سلامت خانواده
  سیده راضیه حسینی
  سلیمه محمدی
Collapse   واحد آموزش سلامت   واحد آموزش سلامت
  زهرا دریانورد
Collapse   مبارزه با بیماریها   مبارزه با بیماریها
  اسدالله نیکنام
  پریسا نظری زاده
  حسین ابراهیمی
  حسین مغدانی
Collapse   تغذیه   تغذیه
  فاطمه چاهبندی
Collapse   بهداشت محیط و حرفه ای   بهداشت محیط و حرفه ای
  صدیقه ملک زاده
  فاطمه مرادیان
  زینب حسینی
  فاطمه جهاني نيم سنگ
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  محدثه فخرایی
Collapse   سلامت روان   سلامت روان
  خالد بازدار
Collapse   بهداشت دهان و دندان   بهداشت دهان و دندان
  حسن مکاریان
Collapse   نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی   نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
  محمد ناظرنیا
Collapse   نظارت بر درمان   نظارت بر درمان
  حوا کاظمی
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  سلمان فخرایی
  اسماعیل رنجبر
  فاطمه بحرانی
Collapse   اداره امور عمومي   اداره امور عمومي
Collapse   امور مالي و حسابداری   امور مالي و حسابداری
  حبیب الله عبدالله زاده
  علی امامی زاده
  شبیر شفیق زاده
  ليلا گرامي مطلق
Collapse   درآمد و اسناد پزشكي   درآمد و اسناد پزشكي
  مسلم مظفري
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  محمد ابراهیمی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  غلامحسین جهاندیده
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  مجید عبدالله زاده
  سید حسن موسوی
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  جمعه فخرایی
  خدمات
Collapse   سمعی بصری   سمعی بصری
  زهره خاکی
Collapse   فناوری اطلاعات IT   فناوری اطلاعات IT
  میلاد نوروزیان
Collapse   نقلیه   نقلیه
  مجید شعرانی
Collapse   امین اموال   امین اموال
  حسین امیری
Collapse   پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی   پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی
Collapse   مراکز بهداشتی درمانی   مراکز بهداشتی درمانی
Collapse   حضرن مهدی (عج) دیر   حضرن مهدی (عج) دیر
  دکتر طلیعه نوروزی
  دکتر سید شهاب الدین محمدزاده
  دکتر کوروش انصاری
  دکتر بشری صداقت
  ظریفه منتظری
  سکینه زبیری
  محمد ابراهیمی
  احمد عابدی
  محمد فخرایی
  سجاد تنگستانی
  بتول فولادی
  زینب میرزایی
  مریم بهشتی نژاد
  ملکی پولادی
  نازی کرمی
  حمیده فولادی
  مهدی قاسمی
  مریم مفرج مکاری
  حسین شعرانی
  فاطمه ابراهیمی
  مژگان زارع
  سید عبدالهادی موسوی
  علی بهرام نژاد
  معصومه صلحی زاده
  محدثه شهنواز
  عاطفه حیدری
  حکیمه مرادی
  الهام محمدی
  احمد ناظرنیا
  غلامعباس عبدالهی
  سکینه مقاتلی
  بخشعلی اسماعیلی
  حسین اسماعیلی
  احمد عبدالهی
  علی شعرانی
  سید علی حسینی
  مصطفی رئیسی
  دکتر لیلا اکرمی
  دکتر آذر موسی زاده
Collapse   شهدا بردستان   شهدا بردستان
  دکتر زینب السادات رنجبر سیوکی
  عبدالرضا مومنی
  حسین میرزایی ناخدا
  معصومه ابراهیمی
  فریده فیض الهی
  کفایت مرادی
Collapse   شهدا دوراهک   شهدا دوراهک
  دکتر
  مرضیه رحیمی زاده
  فاطمه سناسیری
  سجاد جعفری
  سید سجاد پیام
Collapse   شهید حاجیانی آبدان   شهید حاجیانی آبدان
  دکتر آذر موسی زاده
  مصطفی منصوری
  احمد شجاعی
  نیلوفر محمدی
  سهیلا گشتاسبی
  بتول شناگر
  صدیقه چترنور
  فرشته انداز
  محمد کریم پور
  عبدالحسین محمودی
Collapse   شهید بردستانی بردخون   شهید بردستانی بردخون
  بتول گرامی مطلق
  منیره صمیمی
  شادپور شهریاری
  زهرا مردای
  زیبا حاجی پور
  حکیمه خلیفه برازجانی
  زهرا شادکار
  مجید مظفری
  طیبه مغدانی آزاد
  مریم جمالی
  معصومه عباسی
  ابراهیم بحرانی
  سید طالب حسینی زاده
  اسماعیل بحرانی
  محمد خاورکنی
  مریم السادات هاشمی
Collapse   خانه های بهداشت   خانه های بهداشت
Collapse   خانه بهداشت الی   خانه بهداشت الی
  زهرا فخرایی
Collapse   جبرانی   جبرانی
  محمد ابراهیمی
  حوا فخرایی
Collapse   لمبدان پائینی   لمبدان پائینی
  زهرا دوراهکی
Collapse   لمبدان بالایی   لمبدان بالایی
  رضا یوسفیان
  عصمت عبدالهی
Collapse   دوراهک   دوراهک
  عبدالحمید عبدالهی
  فاطمه عرب زاده
  سکینه کوهی صفت
  محدثه فخرایی
Collapse   سرمستان   سرمستان
  ماریه سعادت منش
Collapse   بردخون کهنه   بردخون کهنه
  حسین مهدویان
  فریده عباسی
Collapse   شهنیاء   شهنیاء
  مرتضی احمدی
  عذرا صوفی پسند
Collapse   مغدان   مغدان
  رحیمه مومنی
Collapse   کناری   کناری
  زینب ثابت
Collapse   آبکش   آبکش
  علی عباسی نیا
  فرخنده حیدری
Collapse   پایگاه بهداشتی   پایگاه بهداشتی
Collapse   شماره «1» دیر   شماره «1» دیر
  نازی مومنی
  مریم رویا
Collapse   شماره «2» دیر   شماره «2» دیر
  اقدس کاملی
  زینب دهجان
  طاهره رحیمی
Collapse   بردستان   بردستان
  کفایت کراماتی
  سمانه اندخس
  راضیه احمدزاده
Collapse   آبدان   آبدان
  زینت پهلوانزاده
  لیلا بردستانی
  اعظم اعلیائی
Collapse   بردخون نو   بردخون نو
  عبدالکریم عباسی
  حلیمه کشاورز
  زهرا فولادی لقب
  حمیده حمیدی
Collapse   پایگاه اورژانس   پایگاه اورژانس
Collapse   شهری دیر   شهری دیر
  مهدی فروزان کمالی
  سید محمد جواد موسوی کراماتی
  عباس اندخش
  سید عبدالهادی موسوی
  شبیر شریعتی
  حسن ناظمیان پور
  حمزه حقیقت
  حامد غلامی
  غلامرضا درون
  داریوش محمودی
  کمیل ظلی نیا
  احسان یوسفی
  جاده‌ای دوراهک
  جاده‌ای آبدان
  جاده‌ای بردخون
  جاده‌ای دروداحمد
Collapse   پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی دریایی   پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی دریایی
  عباس صالحی

تعداد بازدید:   ۱۷


برگشت>>

< >