واحد سلامت خانواده


 

نام واحد:

سلامت خانواده


هدف کلی :

کاهش مرگ و میر و ناتواني درهمه گروه های سنی خانواده


عناوین برنامه ها:


1. برنامه سلامت نوزادان
2. برنامه ترويج تغذيه با شير مادر
3. برنامه مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم
4. برنامه مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال
5. برنامه تنظيم خانواده
6. برنامه سلامت مادران


چارت سازمانی واحد سلامت خانواده
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۴


برگشت>>

< >