واحدهاي بهداشتي

1391/7/18 0:0
شماره تلفن هاي واحدهاي ...

 

گسترش شبكه : 35428333(077)

مبارزه با بیماریها 35428334(077)

بهداشت محیط 35428331(077)

حراست 35424514 (077)

حسابداری 35427330 (077)

 


تاریخ بروز رسانی:   18 آذر 1393

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >