امور بهورزی

1394/7/4 0:0
چک لیست

چک لیست بهورز نمونه:

بهداشت محیط

سلامت خانواده

تغذیه

سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس

سلامت روانی اجتماعی

گسترش

مبارزه با بیماریها

چک لیست پایش خانه بهداشت:

چک لیست شماره  1  

چک لیست شماره 2   (  پوسترها وفرم ها)

چک لیست شماره 3   (چیدمان)

چک لیست شماره 4   (عملکرد  )

 


تاریخ بروز رسانی:   4 مهر 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >