عملکرد خانه مشارکت مردمی

1399/3/10 0:0
عملکرد خانه مشارکت مردمی شهرستان دیر در راستای کنترل کووید 19

کلمات کلیدی:
عملکرد     -     خانه     مشارکت     مردمی     -    
شبکه     بهداشت     دیر     -     احمد     آخوندی    
-     دانشگاه     علوم     پزشکی     بوشهر     -    
کووید19    

تاریخ بروز رسانی:   10 خرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >