بهداشت

1

17 خرداد 1399
آمار رسمی کرونا
نقشه آمار رسمی کرونا در شهرستان دیّر

 

12 خرداد 1399
تقویم مناسبت های بهداشتی
تقویم مناسبهای بهداشتی سال 1399

 

10 خرداد 1399
عملکرد خانه مشارکت مردمی
عملکرد خانه مشارکت مردمی شهرستان دیر در راستای کنترل کووید 19

 

10 خرداد 1399
عملکرد هفته سلامت 99
گزارش تصویری عملکرد هفته سلامت 99 در راستای کنترل کووید19

 

10 خرداد 1399
گزارش عملکرد دهه فجر 97
عملکرد شبکه بهداشت و درمان دیر در دهه فجر 1398

 

7 خرداد 1399
عملکرد یکساله 98

 
1
< >