انتصاب


1 امرداد 1394
انتصاب سرپرست جدید مرکز بهداشتی درمانی بردخون
سرپرست جديد مرکز بهداشتی درمانی بردخون در مراسمي با حضور عادل مقدس سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر معارفه شد.

 
 
 
< >