راه‌اندازی


26 تير 1400
3 دستگاه ارزیابی فعالیت قلب جنین در بیمارستان دیّر راه اندازی شد.
رئیس بیمارستان امام هادی (ع) دیر گفت: سه دستگاه ارزیابی فعالیت قلب جنین با اعتبار ۱۸۰ میلیون تومان خریداری و در این بیمارستان راه‌اندازی شد.

 
 
 
< >