مرکز.واکسیناسیون


25 ارديبهشت 1400
فرماندار دیّر: خانواده‌ها نقش موثرتری در شتاب بخشی به اجرای واکسیناسیون کرونا سالمندان ایفا کنند.
فرماندار شهرستان دیر گفت: خانواده‌ها نقش مؤثرتری در شتاب‌بخشی اجرای واکسیناسیون و افزایش پوشش واکسن تزریق شده به سالمندان ایفا کنند.

 
 
 
< >