ليلا گرامي مطلق


پست سازمانی :

حسابدار

مدرک تحصیلی :

کارشناس حساب داری

مسولیت ها :

- مسول صندوق قرضالحسنه سلمان فارسي شبکه بهداشت و درمان از سال 78 تا کنون

- مسول امور بانوان شبکه از سال 78 تا 80

- مسول دریافت و پرداخت حقوق پرسنل از سال 77  تاکنون

- مسول سوخت خودروها از سال 78 تا 79

مسول درآمد از سال 82 تا 84

مسول امور مالی شبکه در 6 ماهه اول سال 82

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >