بهداشت دهان و دندان


شرح وظایف :

تدوین برنامه عملیاتی واحد
تهیه عملکرد سالیانه واحد و برنامه ریزی بر مبنای آن
هماهنگی های برون بخشی و درون بخشی
بازدید از مراکز دندانپزشکی و ارسال گزارش بازدید
جمع بندی و ارسال آمارهای دندانپزشکی
تعیین شاخص های بهداشتی واحد با همکاری واحد استانی
برآورد نیازهای واحدهای دندانپزشکی به موارد مصرفی و تجهیزات
پیگیری تعمیرات یونیت ها و تجهیزات دندانپزشکی

چارت سازمانی بهداشت دهان و دندان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >