امور دارویی


شرح وظایف :

دریافت حواله درخواست دارو و آماده نموده نمودن داروهای خواسته شده به مراکز و خانه های بهداشت تابعه
درخواست دارو از شرکت های پخش دارو و کالا پزشکی
کنترل تاریخ مصرف دارو های موجود در انبار
تنظیم گزارش موجودی ، مصرفی و وارده داروهای بهداشتی و مکمل های بارداری
چک کردن طبق لیست درخواست دارو سپس تحویل از شرکت های پخش دارو
ثبت تعهدی رسید ، حواله و شمارش انبا


چارت سازمانی امور دارویی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >