کارگزینی


شرح وظایف :
- صدور احکام
- چک و ثبت مرخصی پرسنلی در سیستم
- صدور ابلاغ
- چک کردن حضور و غیاب پرسنل
- انجام امور رفاهی پرسنلی
- انجام امور استخدامی
- و سایر


چارت سازمانی کارگزینی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >