پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانیچارت سازمانی پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   مراکز بهداشتی درمانی   مراکز بهداشتی درمانی
Collapse   حضرن مهدی (عج) دیر   حضرن مهدی (عج) دیر
Collapse   سرپرست   سرپرست
  مسلم کوه گردی
Collapse   بهداشت حرفه ایی   بهداشت حرفه ایی
  سیده نیره علوی نژاد
Collapse   پزشک مرکز   پزشک مرکز
  سارا گودرزی
  هانیه سلطانی
Collapse   دندانپزشک   دندانپزشک
  داندانپزشک
Collapse   دستیار دندانپزشک   دستیار دندانپزشک
  نسرین کرمی
Collapse   راننده   راننده
  شهاب حقیقت
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  اعظم مرادی
  فاطمه سناسیری
Collapse   تغذیه   تغذیه
  سولماز ناظرنیا
Collapse   بهداشت روان   بهداشت روان
  ابراهیم کیانمش
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
  محمد فخرایی
  بهاره بارونی
  زینب بحرانی وحدت
  سلیمه عالیپور
  ملکی پولادی
Collapse   اورژانس   اورژانس
  مژگان زارع
  عاطفه حیدری
  سید عبدالهادی موسوی
  شیوا قنبری
  حکیمه مرادی
  فاطمه مرشدی نسب
  معصومه صلحی راد
Collapse   پذیرش   پذیرش
  غلامعباس عبدالهی
  احمد ناظرنیا
  الهام منزه
Collapse   نگهبان   نگهبان
  ابوذر محمودی
  مهدی نوروزیان
  سید علی حسینی
  حسین ابراهیمی
Collapse   خدماتی   خدماتی
  سعید مبدایی
Collapse   متصدی امور دفتر   متصدی امور دفتر
  سکینه مقاتلی
Collapse   مبارزه با بیماریها   مبارزه با بیماریها
  فخرالدین ارجمند
Collapse   شهدا بردستان   شهدا بردستان
Collapse   سرپرست   سرپرست
  مژده بشیریان
Collapse   پزشک مرکز   پزشک مرکز
  فاطمه مغدانی
Collapse   بهداشت خانواده   بهداشت خانواده
  فریده فیض الهی
  پیشگیری
Collapse   اورژانس   اورژانس
  کفایت مرادی
Collapse   نگهبان   نگهبان
  حسین میرزایی ناخدا
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  عارفه حسینی
  فاطمه سلیمانی
Collapse   تغذیه   تغذیه
  فاطمه بحرینی
Collapse   شهدا دوراهک   شهدا دوراهک
  راضیه احمدی زاده
Collapse   سرپرست   سرپرست
  راضیه احمدی زاده
Collapse   پزشک مرکز   پزشک مرکز
  منیژه سادات شهر آئینی
  دکتر
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  عارفه حسینی
  سید محسن حسینی
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  فاطمه بردستانی
  عارفه حسینی
  فاطمه بردستانی
Collapse   پذیرش   پذیرش
  سید محسن حسینی
Collapse   حراست   حراست
  سید سجاد پیام
  سید سجاد پیام
Collapse   شهید حاجیانی آبدان   شهید حاجیانی آبدان
Collapse   سرپرست   سرپرست
  احمد شجاعی
Collapse   پزشک مرکز   پزشک مرکز
  رویا فخرایی
  مهسا احمدپور
  امیررضا فرید آبادی فراهانی
Collapse   دندان پزشک   دندان پزشک
  پزشک
Collapse   دستیار دندانپزشک   دستیار دندانپزشک
  آمنه دانش دوست
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  ماریه سعادتمنش
  خدیجه کاظمی
Collapse   بهیار   بهیار
  صدیقه چترنور
  بتول شناگر
  نرگس کرمی
  فاطمه خاکی
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
  مریم رستمی
Collapse   نگهبان   نگهبان
  عبدالمحمد کریمپور
Collapse   خدماتی   خدماتی
  عبدالحسین محمودی
Collapse   شهید بردستانی بردخون   شهید بردستانی بردخون
Collapse   سرپرست   سرپرست
  مرتضی احمدی
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
  علیرضا رضایی تیره شبانکاره
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  زیبا حاجی پور
  هانیه درویشی
Collapse   پزشک مرکز   پزشک مرکز
  مونا شاهین تاج
  نگار احمدی کیا
  امید طیبی
Collapse   بهداشت روان   بهداشت روان
  هانیه عبدی محمودی جق
Collapse   اورژانس   اورژانس
  راحله باغبانی کوشا
  معصومه عباسی
  مجید مظفری
  یاسین فراشبندی
Collapse   دندان پزشک   دندان پزشک
  سیده صدیقه حسینی
Collapse   پیشگیری   پیشگیری
  سیده الهام جعفری
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  فاطمه حسینی
Collapse   خدماتی   خدماتی
  مهدی اسماعیلی
  اسماعیل بحرانی
Collapse   پذیرش   پذیرش
  ابراهیم بحرانی
  سید طالب حسینی زاده
Collapse   نگهبان   نگهبان
  ایوب جعفری
  اصغر بحرانی
Collapse   خانه های بهداشت   خانه های بهداشت
Collapse   خانه بهداشت الی   خانه بهداشت الی
  زهرا فخرایی
  کوثز ابراهیمی
  جبرانی
Collapse   لمبدان پائینی   لمبدان پائینی
  کوثر دشتی مطلق
Collapse   لمبدان بالایی   لمبدان بالایی
  رضا یوسفیان
  عصمت عبدالهی
Collapse   سرمستان   سرمستان
  زهرا شریفی پور
Collapse   بردخون کهنه   بردخون کهنه
  خدیجه درویشی
  حسین مهدویان
Collapse   شهنیاء   شهنیاء
  عذرا صوفی پسند
  علی زارعی
Collapse   مغدان   مغدان
  فرخنده هلالیان مطلق
Collapse   کناری   کناری
  سکینه رجایی
Collapse   آبکش   آبکش
  فرخنده حیدری
  علی عباسی نیا
Collapse   پایگاه بهداشتی   پایگاه بهداشتی
Collapse   شماره «1» دیر   شماره «1» دیر
  زینب وارثی مجرد
  زینب دهجان
  فاطمه رسولی زاده
  الهه بای
Collapse   شماره «2» دیر   شماره «2» دیر
  فاطمه احمدی
  نرجس شجاعی
  طاهره رحیمی
  سیما جهانگیری
  زهرا کاظمی
  اسماعیل درویشی
Collapse   بردستان   بردستان
  طیبه سادات کراماتی
  سمانه اندخس
  شهلا غلامیان
  اقدس کاملی سوته
Collapse   آبدان   آبدان
  زینت پهلوانزاده
  فاطمه احمدی
  فاطمه گنخکی
Collapse   بردخون نو   بردخون نو
  هدیه شهری
  ملیحه مبارکیان
  خیرالنسا حیدری
  حلیمه کشاورز
  عبدالکریم عباسی
Collapse   دوراهک   دوراهک
  نسترن خالدی
  مریم نجار
  عاطفه بردستانی
  فاطمه عرب زاده
  سکینه کوهی صفت
  عبدالحمید عبدالهی
Collapse   پایگاه اورژانس   پایگاه اورژانس
Collapse   شهری دیر   شهری دیر
Collapse   مسئول پایگاه شهری   مسئول پایگاه شهری
  سیروس احمدی
Collapse   پرسنل   پرسنل
  سید محمد جواد موسوی کراماتی
  فرزین والی
  حسین ابراهیمی
  حسن ناظمیان پور
  محمد واژدی
  سعید زارعی
  امیر شریعتی
  سید جعفر کراماتی
  حامد غلامی
  کمیل ظلی نیا
  احسان یوسفی
  غلامرضا دردان
  حمزه حقیقت
Collapse   جاده‌ای دوراهک   جاده‌ای دوراهک
Collapse   مسئول پایگاه جاده ایی   مسئول پایگاه جاده ایی
  مصطفی بحرینی
Collapse   پرسنل   پرسنل
  مهدی دراهکی
  روح الله دوراهکی
  نوید حق شناس
  احسان وطن پرست
  احسان غارتی زاده
Collapse   جاده‌ای آبدان   جاده‌ای آبدان
Collapse   مسئول   مسئول
  یونس زنده بودی
Collapse   پرسنل   پرسنل
  یوسف توزی
  ابراهیم درویشی
  ظهیر فریدونی
  وحید گنخکی
  حسن کرمی
Collapse   جاده‌ای بردخون   جاده‌ای بردخون
Collapse   مسئول   مسئول
  صادق کردوانی
Collapse   پرسنل   پرسنل
  احمد عاشوری
  عبدالحسین مغدانی پور
  مرتضی جعفری
Collapse   جاده‌ای دروداحمد   جاده‌ای دروداحمد
Collapse   مسئول   مسئول
  احسان میرزایی
Collapse   پرسنل   پرسنل
  میلاد معصومی
  داریوش محمودی
  ایمان بیاره
Collapse   مسئول اورژانس   مسئول اورژانس
  صادق کردوانی
Collapse   پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی دریایی   پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی دریایی
  رضا حیدری

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >