مینا رستمی


تحصیلات :
کارشناس مامایی
 پست سازمانی :
کارشناس سلامت خانواده
 مسولیت های اجرایی :
کارشناس برنامه کودکان از سال89
کارشناس برنامه سلامت باروری از سال89
کارشناس برنامه مرگ 59-1ماهه از سال98
کارشناس برنامه شیر مادر از سال89تا98
 فعالیت پژوهشی :
    بررسی علل مرگ نوزادی ناشی از ناهنجاری از سال 85 تا 90 در شهرستان دیر
    بررسی وضعیت ارائه خدمات تنظیم خانواده در مراکز و خانه های بهداشت شهرستان دیر در سال 1390
    The relationship between sexual functioning in women with normal delivery orcesarean section
    بررسی نقش ماما در سلامت باروری
    بررسی رضایت ماماها از جایگاه و امنیت شغلی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >