خدیجه بحرینی


پست سازمانی:

کارشناس ببیماریها

مدرک تحصیلی :

لیسانس بهداشت عمومی

مسئولیت های اجرایی:

  • مسئول بیماریهای منتقله از آب و غذا
  • مسئول بیماری مالاریا
  • مسئول بیماری آنفلوانز
  • مسئول بیماری کرونا ویروس

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >