عبدالرضا مومنی


 پست سازمانی:

کارشناس بیماریها

مدرک تحصیلی:

کاردان مبارزه با بیماریها

مسئولیت های اجرایی:

  • مسئول بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
  • مسئول بیماریهای زئونوز
  • مسئول واکسیناسیون
  • مسئول زنجیره سرما

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >