حسین ابراهیمی


 پست سازمانی :

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر

مدرک تحصیلی:

کارشناس بهداشت عمومی

مسئولیت های اجرایی:

مسئول بیماری ایدز  و بیماریهای آمیزشی شهرستان
مسئول بیماری سل شهرستان
مسئول بیماری هپاتیت شهرستان

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >