سجاد جعفری


 

تحصیلات :

کارشناس بهداشت محیط

 

پست سازمانی :

کارشناس مسئول بهداشت محیط ستاد شهرستان

مسولیت اجرایی :

 تجزیه و تحلیل و ارزیابی شاخص های بهداشت محیط
نظارت بر شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات و جوندگان

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >