زهرا فولادی لقب


تحصیلات :
کارشناس بهداشت عمومی
 پست سازمانی :
کارشناس سلامت خانواده
 مسولیت های اجرایی :
مسئول پایگاه بردخون از سال90تا 94
مسئول برنامه تیرویید مرکز بردخون از سال90 تا 94
بهورز خانه بهداشت آبکش و خانه بهداشت کناری  از سال 8/1/90تا 30/8/90
کارشناس بهداشت خانواده ستاد از سال 94 تا کنون
عضو کمیته علمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از سال 94تا96
 فعالیت پژوهشی :
بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر مادران باردار سال95
بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء کیفیت زندگی سال97
بررسی نقش ماما در سلامت باروری  سال98
بررسی رضایت ماماها از جایگاه و امنیت شغلی سال98
بررسی مصرف خودسرانه دارو از سال 95تا96


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >