حمیده فولادی


پست سازمانی:

کارشناس مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر

مدرک تحصیلی :

لیسانس مامایی

مسئولیت های اجرایی:

  • مامای پزشک خانواده- مامای تسهیلات زایمانی
  • – مراقب سلامت پایگاه های بهداشتی -مسئول واحد بهبود تغذیه(برنامه حمایتی و مشارکتی کودکان
  • مکمل آهنیاری و ویتامین دی در مدارس
  • بنیاد علوی مادران باردار ......)
  • برنامه مادران و مرگ نوزادی و مرده زایی
  • سرپرست مرکز دوراهک
  • مدرس کلاس مشاوره قبل از ازدواج و مسئول کلاسهای آمادگی زایمان
  • مربی خانه های بهداشت الی و جبرانی
  • مسئول امور بانوان
  • برنامه هیپوتیروئید نوزادان

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >