سکینه کوهی صفت


پست سازمانی :

بهورز

مدرک تحصیلی :

دیپلم

مسئولیت های اجرایی :

مراقبت وپیگیری گروههای سنی مختلف جمعیت تحت پوشش خود

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >