مرتضی احمدی


پست سازمانی :

 کارشناس مبارزه با بیماریها

مدرک تحصیلی:

کارشناس بهداشت عمومی

مسئولیت های اجرایی :

مسئول آمار شبکه بهداشت مسئول امور phc

  •     مسئول امور بیماری های واگیر ، بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مرکز بهداشت بوشهر
  •     کارشناس ناظر مرکز خدمات جامع سلامت شهدای بردستان
  •     معاون بهداشت مرکز بردخون
  • سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >