معصومه عباسی


پست سازمانی:

بهیار

مدرک تحصیلی:

دیپلم بهیاری –لیسانس حقوق

مسئولیت های اجرایی :

بهیار


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >