فریده فیض الهی


پست سازمانی : مامای پزشک خانواده

مدرک تحصیلی: کاردان مامایی

مسئولیت های اجرایی: سرپرست مرکز بردستان از فروردین 97 تا بهمن سال


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >