مسلم کوه گردی


پست سازمانی :

مراقب سلامت

مدرک تحصیلی :

فوق لیسانس

مسئولیت های اجرایی:

  • مراقب سلامت
  • مسئول بیماریهای واگیروغیرواگیر
  • آموزش سلامت
  • سرپرست مرکز

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >