اعظم مرادی


پست سازمانی :

مامای پزشک خانواده

مدرک تحصیلی :

لیسانس مامایی

مسئولیت های اجرایی :

  • آموزش سلامت
  • بهداشت خانواده
  • پزشک خانواده 
  • واگیروغیرواگیر

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >