محمد فخرایی


پست سازمانی :

کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی :

لیسانس

مسئولیت های اجرایی:

  • عدم اعتیاد
  • معاون مرکز

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >