صادق کردوانی


پست سازمانی :

تکنسین فوریت های پزشکی

مدرک تحصیلی :

کارشناس هوشبری

مسئولیت های اجرایی :

  • مسئول اورژانس 115

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >