یونس زنده بودی


پست سازمانی :

تکنسین فوریت های پزشکی

مدرک تحصیلی:

لیسانس امداد و سوانح طبیعی

مسئولیت های اجرایی :

مسئول پایگاه جاده ایی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >