نقشه سایت شبكه بهداشت و درمان دير
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
امور بهورزی
Collapse گزارش عملکردگزارش عملکرد
عملکرد 98
گزارش عملکرد کرونا
خانه مشارکت مردمی
هفته سلامت 99
عملکرد دهه فجر 97
Collapse معرفیمعرفی
شهرستان
شبکه
Collapse حوزه مديريتحوزه مديريت
معرفي مديريت
معاونت بهداشتی
روابط عمومي
حراست
ساختار سازمانی شبکه
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
درآمد و اسناد پزشکی
کارپردازی
خدمات
كارگزيني
امور مالی و حسابداري
امور رفاهی
دبيرخانه
Collapse انبارانبار
کالا
دارو
نقليه
امین اموال
Collapse  واحد هاي بهداشتي واحد هاي بهداشتي
گسترش شبکه
بهداشت مدارس
بهداشت محيط و حرفه ای
بهبود تغذيه
سلامت خانواده
بهداشت دهان و دندان
آموزش سلامت
سلامت روان
مبارزه با بيماريها
آزمایشگاه
نظارت‌برموادغذايي،آرايشي‌وبهداشتي
نظارت بر درمان
امور دارويي
Collapse پايگاه ها و مراكز بهداشتي درمانيپايگاه ها و مراكز بهداشتي درماني
Collapse مراکز بهداشتی درمانیمراکز بهداشتی درمانی
حضرت مهدی «عج» دیر
شهدا بردستان
شهدا دوراهک
شهید حاجیانی آبدان
شهید بردستانی بردخون
Collapse خانه های بهداشتخانه های بهداشت
جبرانی
بردخون کهنه
شهنیا
مغدان
آبکش
کناری
سرمستان
دوراهک
لمبدان بالایی
لمبدان پائینی
الی
Collapse پایگاه های بهداشتیپایگاه های بهداشتی
شماره «1» دیر
شماره «2» دیر
بردستان
آبدان
بردخون نو
Collapse پایگاه اورژانسپایگاه اورژانس
شهری دیر
جاده ای دوراهک
جاده ای آبدان
جاده ای بردخون
جاده ای درود احمد
پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی دریایی
Collapse فرم هافرم ها
پیشگیری ومبارزه با بیماریها
بهبود تغذیه جامعه
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
آموزش سلامت
سلامت دهان ودندان
گسترش شبکه
Collapse سلامت خانوادهسلامت خانواده
سلامت مادران
برنامه کودکان
سلامت روانی -اجتماعی
بهداشت محیط- حرفه ای
سلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس
Collapse دستورالعمل ها،آیین نامه هادستورالعمل ها،آیین نامه ها
آموزش سلامت
Collapse سلامت خانوادهسلامت خانواده
سلامت مادران
کودکان
مرگ کودکان 1-59 ماهه
Collapse تغذیهتغذیه
آهن یاری
برنامه آموزشی روستا مهد
مکمل های اطفال
غنی سازی آرد
بهبود تغذیه جامعه
Collapse پیشگیری ومبارزه با بیماریهاپیشگیری ومبارزه با بیماریها
غیر واگیر
بهداشت محیط وحرفه ای
Collapse گسترش شبکهگسترش شبکه
امور بهورزی
پزشک خانواده
آمار
Collapse چک لیست بازدیدچک لیست بازدید
آموزش سلامت
Collapse گسترش شبکهگسترش شبکه
پزشک خانواده
امور بهورزی
سلامت دهان ودندان
بسته های آموزش سلامت همگانی
بازنشستگان
نظام جامع پیشنهادات
مقالات
تکریم ارباب رجوع
نظرسنجی
پیوندها
سامانه سلامت ايرانيان
راهنماي تلفن
تماس با ما
Collapse خیرین سلامتخیرین سلامت
مجمع خیرین سلامت
Collapse آلبوم تصاویرآلبوم تصاویر
هفته سلامت 94
هفته سلامت 98
گزارش عملکرد کرونا
هفته سلامت 99
آمار رسمی کرونا
تقویم مناسبت های بهداشتی
< >